ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพล พัฒน์ชู
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :