ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ์ เหล็กกล้า
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :