ชื่อ - นามสกุล :นายไพรณรงค์ บัวเทศ
ตำแหน่ง :ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :