ชื่อ - นามสกุล :นายบุญทิตย์ เมืองซื่อ
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0841766186
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :